Powikłania po COVID-19 - jakich narządów
mogą dotyczyć? 

Powikłania po COVID-19 - jakich narządów mogą dotyczyć? 

Co prawda COVID-19 zniknął z pierwszych stron gazet, ale nie zniknął z naszego życia. Choć w Polsce od listopada 2022 roku obserwujemy progres zakażeń SARS-CoV-2 i w porównaniu z pierwszymi dwoma latami pandemii odnotowujemy zdecydowanie mniej ciężkich przebiegów choroby, to zdaniem dyrektora generalnego WHO, Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa: „Koronawirus nie zniknął, a COVID-19 wciąż stanowi ogromne wyzwanie dla medycyny, nie możemy więc tracić czujności”. Ghebreyesus wspomina również o jednym z następstw zachorowań na COVID-19, czyli o zespole pocovidowym, znanym także jako long covid, który może się pojawić nawet po średnio ciężkim przebiegu zakażenia. Trzeba zatem pamiętać, że wirus ciągle mutuje, a to oznacza, że być może pozostanie z nami na zawsze1,2.

Skutki zdrowotne po COVID-19 mogą trwać latami – przestrzegają eksperci. Profesor Nicholas Hart, brytyjski lekarz, który leczył byłego premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona, porównał COVID-19 do polio: „COVID-19 to polio tego pokolenia. Duża liczba pacjentów będzie miała fizyczne, poznawcze i psychologiczne zaburzenia po przebyciu choroby, które będą wymagały długoterminowej opieki”3.

O tym, że należy się liczyć z długotrwałymi skutkami COVID-19, przestrzega wielu ekspertów, śledzących od samego początku przebieg zakażeń SARS-CoV-2. I tak np. chińscy badacze, mający już doświadczenie z innym koronawirusem (SARS), dokładnie przeanalizowali kilkadziesiąt przypadków zakażonych pacjentów i stwierdzili, że nawet 12 lat po przebytej chorobie u 66 z 70 z nich doszło do trwałego uszkodzenia płuc, a ponad połowa zapadała na różne infekcje częściej niż w okresie sprzed zakażenia3. Z kolei profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zwraca uwagę, iż „…długoterminowe skutki COVID-19 mogą być wyniszczające nawet dla ludzi młodych i sprawnych lub tych, którzy nie trafili do szpitala mimo objawów początkowych tej choroby, czyli nie tylko po ciężkim przebiegu COVID-19”4.

U dorosłych i u dzieci, nie tylko z grup ryzyka

Powikłania po covidzie mogą wystąpić zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Mogą mieć różnorodny charakter i zmieniać się w czasie, pojawiać się u osób, które przechodziły zakażenie ciężko, ale też łagodnie czy nawet bezobjawowo, występować u osób z grup ryzyka oraz u całkiem zdrowych, nieobarczonych wcześniej żadnym innym schorzeniem5.

Do najczęstszych powikłań występujących u młodych, zdrowych osób, które przeszły COVID-19, należy postępujące ZMĘCZENIE. Zdarza się, że „ci, dla których przed infekcją bieg na 10 km nie był problemem, teraz z trudem mogą dotrzeć do kuchni. Powikłania mogą trwać latami, uniemożliwiając codzienne funkcjonowanie. Przy czym ciężkość przebiegu infekcji nie wydaje się czynnikiem decydującym o późniejszych powikłaniach” – skomentował sytuację doktor Anthony Fauci, jeden z czołowych ekspertów pandemii5.

Najczęstsze powikłania po covidzie u dorosłych

Do najczęstszych powikłań u dorosłych należą5:

 • zmęczenie – w niektórych przypadkach może ono przyjmować formy tzw. zespołu chronicznego zmęczenia (ang. chronic fatigue syndrome, CFS), które nie ustępuje po wypoczynku),
 • bóle głowy,
 • zaburzenia koncentracji, pamięci i inne zaburzenia funkcji poznawczych (tzw. mgła covidowa),
 • bóle stawów i mięśni,
 • długo utrzymujący się kaszel,
 • bóle i dyskomfort w klatce piersiowej,
 • kołatanie serca, duszności,
 • utrata węchu i smaku,
 • zaburzenia trawienne,
 • problemy ze snem,
 • depresja.

Jak pokazują wyniki badań, objawy określane jako long covid mogą rozwijać się u ok. 10-20 proc. osób zakażonych SARS-CoV-26.

Najczęstsze powikłania po covidzie u dorosłych

Nietypowe powikłania po covidzie

Już dziś wiadomo, że powikłania zdrowotne po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 mogą dotyczyć prawie każdego narządu w organizmie. Chodzi nie tylko – jak początkowo sądzono – o układ oddechowy, sercowo-naczyniowy czy nerwowy, lecz także o wiele innych organów. I, jak pokazują wyniki kolejnych badań, objawy pocovidowe mogą wydawać się zdumiewająco odległe od zakażenia SARS-CoV-2, a jednak istnieją dowody, że są właśnie z nim związane. Doktor William W. Li, prezes i główny lekarz Angiogenesis Foundation, i doktor Michael Scherer, protetyk z Sonory w Kalifornii, dowodzą, że przykładowo problemy z dziąsłami i bezkrwawe wypadanie zębów oraz szarzenie płytki zębowej mogą mieć związek z wcześniejszym zakażeniem koronawirusem4.

Do innych, mniej typowych powikłań po covidzie należy tzw. twarzowa ślepota, znana jako prozopagnozja. Nazwa pochodzi z greki i stanowi połączenie słów „twarz” (prosopon) i „niemożność rozpoznawania” (agnosia). Zaburzenie polega na tym, że nie rozpoznaje się twarzy osób znajomych, bliskich czy w skrajnych przypadkach nawet własnej! Można też spotkać się z określeniem „syndrom Brada Pitta”, który cierpi na to schorzenie. Prozopagnozji często towarzyszą zaburzenia związane z orientacją w przestrzeni. Wynika to stąd, że za te zdolności odpowiadają położone blisko siebie rejony w płatach skroniowych9.

Wypadanie włosów (tzw. łysienie telogenowe, kiedy większość włosów znajduje się w stanie spoczynku, a łysienie ma miejsce np. na skutek długotrwałego stresu), parestezje, czyli nietypowe odczucia skórne bez konkretnej przyczyny (mrowienie, swędzenie), „ucho covidowe” (szumy, dzwonienie w uszach, wyraźne pogorszenie słuchu) – to kolejne mniej typowe powikłania po covidzie5.
 

Grupy najbardziej narażone na powikłania pocovidowe

Do grup, które są narażone na zwiększone ryzyko powikłań po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i długo utrzymujących się objawów, należą osoby starsze, osoby ze schorzeniami towarzyszącymi, diabetycy, pacjenci z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego (np. POChP, mukowiscydoza), układu sercowo-naczyniowego, z chorobami nerek, ze schorzeniami neurologicznymi, osoby z otyłością, ciężką astmą, obniżoną odpornością (wrodzoną lub nabytą)10.

Grupy najbardziej narażone na powikłania pocovidowe

Osobom, które przeszły zakażenie koronawirusem oraz przez długi czas utrzymują się u nich powikłania po covid – zalecana jest odpowiednia rehabilitacja. Jej celem jest zniwelowanie skutków choroby i pomoc pacjentom w powrocie do zdrowia, pełnej formy, aktywności dnia codziennego. Wskazane jest, aby osoby po przebytej chorobie COVID-19 miały indywidualnie dobrany przez personel medyczny program rehabilitacji uwzględniający ich potrzeby zdrowotne. Powinien on obejmować ćwiczenia ukierunkowane na poprawę wydolności i sprawności oddechowej, ogólnej sprawności fizycznej, jak również wsparcie zdrowia psychicznego. Krajowa Izba Fizjoterapeutów we współpracy z WHO przygotowała też poradnik pt. Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19, uwzględniający ćwiczenia rehabilitacyjne do samodzielnego wykonywania w domu11.
 

COVID-19 – skutki nie tylko zdrowotne

Pandemia przyczyniła się do wielu niekorzystnych zmian w ochronie zdrowia – np. już w pierwszym roku pandemii (2020) o 30 proc. – w stosunku do roku 2019 – spadła liczba pacjentów korzystających z rehabilitacji kardiologicznej, badań mammograficznych, cytologicznych, znacznie zmniejszyła się liczba nowych rozpoznań nowotworów, ze względu na trudniejszy dostęp do lekarzy i do świadczeń12.

Z powodu pandemii ucierpiały gospodarki wielu krajów. Na ten temat powstały liczne raporty. Jednym z nich jest dokument opracowany przez Departament Tematyczny ds. Polityki, Gospodarki, Nauki i Jakości Życia, na wniosek Komisji Specjalnej ds. Pandemii COVID-19. W dokumencie znalazły się zalecenia dotyczące m.in. sytuacji społecznej i zawodowej młodych ludzi, zaspokajania potrzeb osób starszych, przemocy wobec kobiet, dyskryminacji niepełnosprawnych, polepszenia dobrostanu w różnych grupach wiekowych oraz zawodowych13.

1. Portal Nauka przeciw pandemii, COVID-19 – trzy lata pandemii: nowe warianty, stała konieczność szczepień, narastający post-COVID, https://naukaprzeciwpandemii.pl/publikacje (dostęp: 3 sierpnia 2023).
2. World Health Organization, Statement on the fifteenth meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, https://www.who.int/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic (dostęp: 3 sierpnia 2023).
3. Stelmach M., Skutki zdrowotne COVID-19 mogą trwać latami, https://www.termedia.pl/koronawirus/Skutki-zdrowotne-COVID-19-moga-trwac-latami,37868.html (dostęp: 3 sierpnia 2023).
4. The New York Times, Their Teeth Fell Out. Was It Another Covid-19 Consequence?, https://www.nytimes.com/2020/11/26/health/covid-teeth-falling-out.html (dostęp: 3 sierpnia 2023).
5. Mayo Clinic Staff, COVID-19: Long-term effects, https://www.mayoclinic.org/diseas-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-long-term-e%EF%AC%80ects/art-20490351 (dostęp: 3 sierpnia 2023).
6. Lopez-Leon S. i wsp., More than 50 Long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.27.21250617v2.full.pdf (dostęp: 3 sierpnia 2023).
7. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European Medicines Agency (EMA), COVID-19: Joint statement from ECDC and EMA on the administration of a fourth dose of mRNA vaccines, EMA/204784/2022.
8. Portal gov.pl, Pierwsza dawka przypominająca, https://www.gov.pl/web/szczepimysie/trzecia-dawka (dostęp: 3 sierpnia 2023).
9. Kieseler M.-L., Duchaine B., Persistent prosopagnosia following COVID-19, Cortex, 2023; 162: 56–64.
10. Centers for Disease Control and Prevention, Underlying medical conditionshttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/underlyingconditions.html (dostęp: 3 sierpnia 2023).
11. Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, Samodzielna rehabilitacja po COVID-19, https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/samodzielna-rehabilitacja-pocovid-19 (dostęp: 3 sierpnia 2023).
12. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Raport o zdrowiu Polaków po pandemii, https://www.tuwpzuw.pl/aktualnosci/szczegoly/raport-o-zdrowiu-polakow-po-pandemii-prekursorska-inicjatywa-tuwpzuw (dostęp: 3 sierpnia 2023).
13. European Parliament, Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future, https://www.europarl.europa.eu/committees/en/covi/home/highlights (dostęp: 3 sierpnia 2023).

DOWIEDZ SIĘ, JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19

Arrow Icon

Informacja dotycząca organizacji programu szczepień przeciw COVID-19 znajduje się w Komunikacie Ministra Zdrowia nr 34 z dnia 17.11.2023 r.

laptop icon

Sprawdź informacje na:

www.gov.pl