Mgła mózgowa, NeuroSARS i NeuroCOVID, czyli powikłania neurologiczne po COVID-19 

Mgła mózgowa, NeuroSARS i NeuroCOVID, czyli powikłania neurologiczne po COVID-19 

Powikłania neurologiczne to jedne z trzech najczęściej pojawiających się powikłań po COVID-19. Dysfunkcji ze strony układu nerwowego może doświadczać ponad 50 proc. osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Powikłania te mogą wystąpić zarówno u osób, które przechodziły zakażenie ciężko, jak i u tych, które przechodziły je lżej lub nawet bezobjawowo. I mogą się utrzymywać od kilku do kilkunastu miesięcy czy nawet lat1,2.

Można jednak wyróżnić pewne grupy ryzyka, obarczone cięższym przebiegiem zakażenia koronawirusem i cięższymi powikłaniami. Na większe ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i cięższe, dłuższe powikłania są narażone m.in. osoby:

 

 • z zaburzeniami psychicznymi, 
 • z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Parkinsona,
 • z depresją, 
 • ze schizofrenią, 
 • ze stwardnieniem rozsianym (łac. sclerosis multiplex, SM),
 • po udarach i mechanicznych uszkodzeniach układu nerwowego. 

U osób z grup ryzyka po przebyciu COVID-19 mogą utrzymywać się również stany lękowe, zaburzenia nastroju, bezsenność, problemy z pamięcią i koncentracją, bóle i zawroty głowy, zmęczenie, osłabienie1,2.

Zaburzenia neurokognitywne

NeuroSARS i NeuroCOVID to dwa nowe terminy, które pojawiły się w 2021 roku w literaturze medycznej w związku z pandemią. Wskazują na powikłania, jakie występują po zakażeniu SARS-CoV-2 w układzie nerwowym. Wiele z nich dotyczy procesów poznawczych (funkcje określane jako neurokognitywne), takich jak:

 • pamięć, 
 • koncentracja, 
 • procesy językowe, 
 • procesy postrzegania, 
 • funkcje wykonawcze. 

Mogą to być trudności z liczeniem, pisaniem, czytaniem, odnajdywaniem drogi w dotychczas znanym miejscu, z rozpoznawaniem znajomych. Osoba, która wcześniej nie miała problemu z wyjęciem gotówki z bankomatu, teraz nie wie, jak się go obsługuje. Niektórzy zapominają imiona swoich dzieci, innym umyka, co przed chwilą chcieli powiedzieć. Jednak symptomów powikłań neurologicznych czy neuropsychiatrycznych może być dużo więcej. Należą do nich np. zmiany nastroju, przygnębienie, lęki, koszmary senne, zaburzenia smaku, zapachu3.

Wśród licznych badań dotyczących zaburzeń neurokognitywnych po COVID-19 znajdują się te, które przeprowadzili naukowcy z Università Vita-Salute San Raffaele w Mediolanie i których wyniki zostały przedstawione podczas 7. Kongresu Europejskiej Akademii Neurologicznej (również w Mediolanie). Uczeni badali grupę pacjentów, hospitalizowanych z powodu COVID-19, po dwóch miesiącach od opuszczenia przez nich szpitala, pod kątem ewentualnych zaburzeń poznawczych i behawioralnych. Z badań wynika, że spośród ponad 50 proc. zaburzeń funkcji poznawczych, zdiagnozowanych u ozdrowieńców w dwa miesiące po ich wyjściu ze szpitala:

 • u ok. 16 proc. wystąpiły problemy z tzw. funkcjami wykonawczymi, takimi jak przetwarzanie informacji, 
 • u ok. 6 proc. wystąpiły problemy z orientacją w przestrzeni, z oceną głębokości czy postrzeganiem kontrastów, 
 • u ok. 6 proc. wystąpiły zaburzenia pamięci, 
 • u pozostałych, czyli u ok. 25 proc., wystąpiła kombinacja tych problemów4.

Zdaniem naukowców przeprowadzających badanie szczególnie niepokojące są zaburzenia funkcji wykonawczych, gdyż one najbardziej mogą utrudniać koncentrację, planowanie, kreatywne myślenie, zapamiętywanie. Niepokoi ponadto fakt, że tego typu objawy występowały aż u 75 proc. młodych osób w wieku produkcyjnym4.

Niezależnie od badania powikłań w sferze poznawczej, włoscy naukowcy zaobserwowali, że ok. 16 proc. osób po przejściu COVID-19, w dwa miesiące po opuszczeniu szpitala, przejawiało objawy depresji, a ok. 20 proc. – objawy stresu pourazowego4.

Zaburzenia neurokognitywne

Mgła mózgowa (brain fog)

Mgła mózgowa nie jest co prawda określeniem fachowym, ale w literaturze medycznej, zwłaszcza w związku z COVID-19, przyjęto je na oznaczenie deficytów poznawczych. Niekiedy można też się spotkać z określeniem „mgła umysłowa”. Nie jest to odosobniona jednostka chorobowa, gdyż deficyty poznawcze mogą pojawiać się także w innych schorzeniach – psychicznych, autoimmunologicznych, neurologicznych, zaburzeniach hormonalnych (np. w chorobie Hashimoto), w boreliozie, przy zażywaniu niektórych leków, niedoborach witaminowych. Mgle mózgowej często towarzyszy zespół przewlekłego zmęczenia (ang. chronic fatigue syndrome, CFS), na który uskarża się wiele osób po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-25.

Dokładne przyczyny brain fog, jako objawu neurologicznego powikłań koronawirusa, nie są znane. Jedna z hipotez jest taka, że może to być efekt burzy cytokinowej, w następstwie której dochodzi do uszkodzenia komórek nerwowych6.
Mgła mózgowa może objawiać się:

 • zaburzeniami koncentracji, 
 • trudnościami z zapamiętywaniem, 
 • problemami z pamięcią krótkotrwałą, 
 • dezorientacją, 
 • nadmierną sennością, 
 • brakiem motywacji do działania, 
 • zmęczeniem, niezależnie od wypoczynku. 

Zaostrzenie symptomów mgły mózgowej może nastąpić w przypadku zaburzeń snu, stresu, nadmiernej stymulacji mózgu bodźcami z zewnątrz, braku aktywności fizycznej, odwodnienia6,7.

Zespół Guillaina–Barré (GBS)

Zespół Guillaina–Barré to choroba zapalna nerwów obwodowych o podłożu autoimmunologicznym, w której układ odpornościowy organizmu atakuje osłonki włókien nerwowych. W chorobie tej dochodzi do uogólnionego wieloogniskowego uszkodzenia komórek nerwowych, odpowiedzialnych za ruch i czucie. Zdarza się, że choroba jest poprzedzona infekcją wirusową, np. wirusem grypy oraz – jak już dowiedziono – wirusem SARS-CoV-2. Przebyte zakażenie koronawirusem zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu GBS8.

Objawy GBS to przede wszystkim:

 • osłabienie mięśni, 
 • niedowłady kończyn, 
 • niedowłady mięśni twarzy, w tym zaburzenia mowy, 
 • problemy z żuciem, przełykaniem, 
 • bóle mięśniowe, stawowe, trzewne, 
 • parestezje (drętwienie, mrowienie kończyn), 
 • duszności, ale też pobudzenie psychoruchowe, 
 • niepokój, epizody depresji. 


Mogą pojawić się zaburzenia rytmu serca, zaburzenia termoregulacji, nadciśnienie tętnicze9.
Może się też zdarzyć, że jeśli ktoś już jest obciążony tym schorzeniem, po przejściu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 będzie miał bardziej nasilone objawy GBS. Naukowcy z Uniwersytetu Rutgersa (New Jersey) opisali przypadek 43-letniego mężczyzny z GBS, który trafił do szpitala z porażeniami kończyn, dusznościami, trudnościami z połykaniem. Wcześniej miał kilka nawrotów choroby, ale nigdy tak poważnego. Kiedy test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 dał wynik pozytywny, lekarze nie mieli już wątpliwości: to koronawirus spowodował groźne dla życia nasilenie objawów. Przypadek ten był pierwszym tak dokładnie opisanym w literaturze medycznej, potwierdzającym związek GBS z koronawirusem10.

Inne powikłania pocovidowe – zapalenie TARCZYCY

Inne powikłania pocovidowe – zapalenie TARCZYCY

Powikłania endokrynologiczne nie należą do najczęstszych powikłań po przebyciu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ale są coraz częściej wykrywane przez lekarzy. Niektórzy sugerują, że niebawem czeka nas wysyp chorób autoimmunologicznych, zapoczątkowanych przez SARS-CoV-2. Wśród nich wymienia się przede wszystkim nieprawidłowości w pracy tarczycy, zwłaszcza podostre zapalenie tarczycy, znane również pod nazwą choroby de Quervaina. Czynnikami, które sprzyjają jej wystąpieniu, są m.in. wirusy – grypy, świnki, odry, Epsteina–Barr i, jak się okazało, SARS-CoV-2. Na to, że zakażenie koronawirusem może prowadzić do podostrego zapalenia tarczycy, jako jedni z pierwszych zwrócili uwagę włoscy lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Pizie, którzy wykonali badania pod kierownictwem doktora Francesco Latrofa, endokrynologa11

Silny ból szyi promieniujący w stronę uszu, żuchwy, klatki piersiowej, gorączka – takie objawy pojawiające się po kilku–kilkunastu tygodniach po przejściu COVID-19 (najczęściej po 4–6), mogą świadczyć o podostrym zapaleniu tarczycy i warto je skonsultować z lekarzem.

 COVID-19 i jego powikłania są nadal groźne. Zarówno te pojawiające się szybko, jak i te późniejsze – dotyczą tak wielu narządów i układów, że ich leczenie często wymaga zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin i jest długotrwałe. Wirus SARS-CoV-2 stale mutuje, pojawiają się jego nowe warianty i ciągle stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia12.
Aby uchronić się przed zachorowaniem na COVID-19, zaleca się stosowanie odpowiedniej profilaktyki.

1. National Institutes of Health, Researchers highlight COVID-19 neurological symptoms and need for rigorous studies, https://www.nih.gov/news-events/news-releases/researchers-highlight-covid-19-neurological-symptoms-need-rigorous-studies (dostęp: 3 sierpnia 2023).
2. Medical News Today, Cause of neurological COVID-19 symptoms explored, https://www.medicalnewstoday.com/articles/cause-of-neurological-covid-19-symptoms-explored (dostęp: 3 sierpnia 2023).
3. Buska-Mach K., COVID-19 a powikłania neurologiczne, https://www.euroimmun.pl/covid-19-a-powiklania-neurologiczne (dostęp: 3 sierpnia 2023).
4. Stelmach M., COVID-19 powoduje problemy poznawcze i behawioralne, https://www.termedia.pl/neurologia/COVID-19-powoduje-problemy-poznawcze-i-behawioralne,42864.html (dostęp: 3 sierpnia 2023).
5. Hellmuth J., Barnett T.A., Asken B.M. i wsp., Persistent COVID-19-associated neurocognitive symptoms in non-hospitalized patients, J Neurovirol, 2021; 27(1): 191–195.
6. Theoharides T.C., Cholevas C, Polyzoidis K., Politis A., Long-COVID syndrome-associated brain fog and chemofog: Luteolin to the rescue, Biofactors, 2021; 47(2): 232–241.
7. Ocon A.J., Caught in the Thickness of brain fog: exploring the cognitive symptoms of Chronic Fatigue Syndrome, Front Physiol, 2013; 4: 63.
8. Sedaghat Z., Karimi N., Guillain Barre syndrome associated with COVID-19 infection: A case report, J Clin Neurosci, 2020; 76: 233–235, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158817 (dostęp: 3 sierpnia 2023).
9. Jaszczura M., Morawiecka-Pietrzak M., Woźny Ł., Adamczyk B., Zespół Guillaina–Barrégo – najczęstsza, ale trudna do rozpoznania polineuropatia nabyta, Pediatria i Medycyna Rodzinna, 2018; 14(3): 271–276.
10. Cis A., Zespół Guillaina-Barrégo w związku z infekcją wirusem SARS-COV-2 i wpływ rehabilitacji na sprawność funkcjonalną pacjentów z uwzględnieniem wybranych aspektów opieki pielęgniarskiej, http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2022/3/151_3_85_2022.pdf (dostęp: 3 sierpnia 2023).
11. Ando Y., Ono Y., Sano A. i wsp., Subacute Thyroiditis after COVID-19: A Literature Review, Am J Trop Med Hyg, 2022; 107(5): 1074–1082, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9709026 (dostęp: 3 sierpnia 2023).
12. European Centre for Disease Prevention and Control, Pytania i odpowiedzi dotyczące COVID-19: Podstawowe fakty, https://www-ecdc-europa-eu.translate.goog/en/covid-19/questions-answers/questions-answers-basic-facts?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc (dostęp: 3 sierpnia 2023).

DOWIEDZ SIĘ, JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19

Arrow Icon

Informacja dotycząca organizacji programu szczepień przeciw COVID-19 znajduje się w Komunikacie Ministra Zdrowia nr 34 z dnia 17.11.2023 r.

laptop icon

Sprawdź informacje na:

www.gov.pl