Powikłania po COVID-19 związane z układem oddechowym

Powikłania po COVID-19 związane z układem oddechowym

Nawet COVID-19 o łagodnym przebiegu może powodować zespół pocovidowy, znany także jako long covid, bądź poważne powikłania zagrażające życiu lub zdrowiu1. Układ oddechowy jest najczęściej atakowany przez koronawirusa i to w nim przede wszystkim rozwijają się powikłania. Na ciężki przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i groźniejsze powikłania po zakażeniu narażone są osoby, u których już występowały przewlekłe schorzenia układu oddechowego. To głównie chorzy z POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby ze skłonnością do częstych zapaleń płuc, z upośledzeniem czynności płuc, ze zmianami tkanki płucnej o charakterze zapalnym, chorzy na mukowiscydozę i sarkoidozę. Obecność przewlekłych schorzeń układu oddechowego i jednoczesnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 może przyczynić się do: trwałego uszkodzenia płuc po zakażeniu SARS-CoV-2, do ich zwłóknienia, rozwoju nadciśnienia płucnego i zespołu ostrej niewydolności oddechowej ARDS (ang. acute respiratory distress syndrome), czyli tzw. mokrego płuca

U takich osób nawet kilkanaście miesięcy od zakażenia koronawirusem mogą utrzymywać się:

  • KASZEL

    kaszel

  • duszności

    duszności

  • osłabienie

    osłabienie

Mogą one też częściej zapadać na zapalenia oskrzeli czy płuc, nierzadko przechodzące w stan przewlekły. Dlatego wymagają regularnego monitorowania funkcji układu oddechowego2,3.

Mechanizm oddziaływania koronawirusa SARS-CoV-2 na płuca polega na tym, że wnika on do nabłonka wyściełającego pęcherzyki płucne, poprzez receptor ACE-2 (ang. angiotensin-converting enzyme 2 – obecny m.in. na nabłonkach pokrywających drogi oddechowe, od nosa, poprzez gardło i pęcherzyki płucne), powodując ich zniszczenie. U niektórych osób na skutek uszkodzenia komórek płucnych może dojść do gwałtownej, nadmiernej odpowiedzi układu immunologicznego i wyrzutu substancji prozapalnych (tzw. burza cytokinowa), co prowadzi do pogłębienia procesu zapalnego, tworzenia mikrozakrzepów w drobnych naczyniach włosowatych (kapilarach płucnych) i postępującego niszczenia tkanki płucnej. To zaś ogranicza wydolność płuc4,5.

Zmiany w płucach nie zawsze odwracalne

Badania nad zakażeniami wywołanymi wcześniejszymi koronawirusami, również powodującymi niewydolność oddechową (MERS i SARS), pokazały, że chociaż płuca większości pacjentów odzyskują sprawność (w różnym czasie), to jednak u ok. 30 proc. może dojść do nieodwracalnych zmian w tkance płucnej, zwłaszcza do włóknienia płuc. A niemal u 40 proc. pacjentów jeszcze po dwóch latach od przebycia COVID-19 mogą utrzymywać się, poza włóknieniem, takie zmiany jak zgrubienie tkanki płucnej lub zmiany przypominające plastry miodu6.

To, w jakim stopniu tkanka płucna będzie ulegała niszczeniu, zależy głównie od ciężkości przebiegu infekcji, stanu zdrowia przed zachorowaniem i czasu, w jakim zostało podjęte leczenie6.

Pocovidowe zmiany zwłóknieniowe płuc

Zmiany włóknieniowe płuc, będące efektem śródmiąższowego zapalenia płuc, są jednym z poważniejszych powikłań po przejściu COVID-19 (mogą dotyczyć ok. 30 proc. chorych). To sytuacja, której konsekwencją są zaburzenia dyfuzji tlenu przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową, mogące prowadzić do rozwoju niewydolności oddechowej i szybko narastającej duszności7.

Zespół naukowców z University of California San Diego wykazał, że im dłużej trwała infekcja COVID-19, tym większe ryzyko rozwinięcia się zwłóknienia płuc. Przy infekcji trwającej ponad 3 tygodnie zwłóknienie rozwinęło się u 61 proc. osób8

Pocovidowe zmiany zwłóknieniowe płuc

Zespół ostrej niewydolności oddechowej 

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory distress syndrome, ARDS) to sytuacja, kiedy dochodzi do poważnego uszkodzenia płuc, które nie są w stanie dostarczyć niezbędnej ilości tlenu do krwi, a to oznacza niewydolność również innych narządów, zwłaszcza serca, nerek. Jest to więc sytuacja zagrażająca życiu, wymagająca wczesnego rozpoznania i kompleksowego leczenia. Śmiertelność w ARDS jest wysoka, wynosi ok. 30–40 proc. U pacjentów, którzy przeżyli, często dochodzi potem do zmian zwłóknieniowych w płucach9,10.

Przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2 skuteczną ochronę zapewniają szczepienia. Zaleca się stosowanie ich w schemacie podstawowym oraz dawki przypominające (boosterowe), które obecnie są realizowane szczepionkami adaptowanymi do wariantu Omikron11.

1. Stelmach M., Long covid dotyka nawet 30 proc. pacjentów, również po łagodnym przebiegu COVID-19, https://www.termedia.pl/koronawirus/Long-covid-dotyka-nawet-30-proc-pacjentow-rowniez-po-lagodnym-przebiegu-COVID-19-,49750.html (dostęp: 3 sierpnia 2023). 
2. Torres-Castro R., Vasconcello-Castilo L., Alsina-Restoy X. i wsp., Respiratory function in patients post-infection by COVID-19: a systematic review and meta-analysis, Pulmonology, 2021; 27(4): 328–337.
3. Huang C., Huang L., Wang Y. i wsp., 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study, Lancet, 2021; 397(10270): 220–232.
4. Jain A., COVID-19 and lung pathology, Indian J Pathol Microbiol, 2020; 63: 171–172.
5. Johns Hopkins Medicines, What Coronavirus does to the lungs?, https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/what-coronavirus-does-to-the-lungs (dostęp: 3 sierpnia 2023). 
6. Han X., Chen L., Fan Y. i wsp., Longitudinal Assessment of Chest CT Findings and Pulmonary Function in Patients after COVID-19 Infection, Radiology, 2023; 307(2): e222888.
7. Stasiak B., Włóknienie płuc po COVID-19. Przegląd doniesień naukowych, https://swiatlekarza.pl/wloknienie-pluc-po-covid-19-przeglad-doniesien-naukowych/ (dostęp: 3 sierpnia 2023). 
8. Matusiak D., Zwłóknienie płuc częstym powikłaniem COVID-19, https://www.termedia.pl/koronawirus/Zwloknienie-pluc-czestym-powiklaniem-COVID-19,48080.html (dostęp: 3 sierpnia 2023). 
9. Mejza F., ARDS (ostra niewydolność oddechowa): przyczyny, objawy i leczenie, https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/choroby/150465,ostra-niewydolnosc-oddechowa (dostęp: 3 sieprnia 2023). 
10. Carfì A., Bernabei R., Landi F., Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group, Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19, JAMA, 2020; 324(6): 603–605.
11. Serwis Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Szczepionka przeciw COVID-19, https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/covid-19-2 (dostęp: 3 sierpnia 2023).

DOWIEDZ SIĘ, JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19

Arrow Icon

Informacja dotycząca organizacji programu szczepień przeciw COVID-19 znajduje się w Komunikacie Ministra Zdrowia nr 34 z dnia 17.11.2023 r.

laptop icon

Sprawdź informacje na:

www.gov.pl