PIMS, czyli 
zespół pocovidowy u dzieci

PIMS, czyli  zespół pocovidowy u dzieci

PIMS (ang. Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally associated with SARS-CoV-2) – określane jako wieloukładowy zespół zapalny po COVID-19 – to bardzo groźne powikłanie u dzieci, które może się rozwinąć po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Dochodzi do niego zazwyczaj 2 do 4 tygodni po zakażeniu, głównie u dzieci w wieku 7–10 lat, ale może wystąpić także u młodszych i starszych. Ponadto może się pojawić u dzieci, które zakażenie przeszły łagodnie lub bezobjawowo1.

To groźne powikłanie powstaje wtedy, gdy dochodzi do znacznego rozregulowania układu odpornościowego dziecka na skutek uogólnionej reakcji zapalnej na przebyte zakażenie, również gdy było ono bezobjawowe. PIMS wiąże się z ryzykiem rozwoju dalszych powikłań, które mogą stanowić nawet zagrożenie dla życia. Dlaczego u niektórych dzieci dochodzi do tego powikłania, a u innych nie, wciąż dokładnie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że PIMS ma związek z zakażeniem SARS-CoV-2, choć początkowo eksperci też mieli co do tego wątpliwości2.

W naszym kraju pierwsze przypadki PIMS zdiagnozowano już w 2020 roku. Warto podkreślić, że Polska jest jednym z nielicznych państw z rejestrem i rekomendacjami dotyczącymi powikłań PIMS. Wytyczne zostały opracowane przez autorów z trzech uczelni: Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, przy współpracy lekarzy i badaczy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk3.

PIMS, czyli  zespół pocovidowy u dzieci

Objawy, których nie można przeoczyć

Już sama nazwa „wieloukładowy zespół zapalny” mówi, że PIMS może dotyczyć wielu układów i narządów. Najbardziej charakterystycznymi objawami PIMS są gorączka powyżej 38,5 stopni Celsjusza, słabo reagująca na środki przeciwgorączkowe, oraz uogólniona  wysypka – niekiedy układem przypominająca pierścienie. U niektórych dzieci występują zmiany na języku – jest to tzw. język truskawkowy (staje się on intensywnie czerwony, pojawiają się na nim przerośnięte brodawki kojarzące się z powierzchnią truskawki) lub język geograficzny (z czerwonymi, wędrującymi plamami z jasną otoczką, przypominającymi zarysy państw na mapie). Mogą też pojawić się zmiany na ustach – stają się one spierzchnięte, jak po oblizywaniu na mrozie. U ok. 60 proc. dzieci występuje zapalenie spojówek bez wydzieliny ropnej1.

Objawy ze strony układu pokarmowego to silne bóle brzucha (mogące nasuwać podejrzenie zapalenia wyrostka robaczkowego), nudności, biegunka; ze strony układu oddechowego – duszność, kaszel, utrudnione oddychanie; ze strony układu krążenia – zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie, zaburzenia rytmu serca, omdlenia, obrzęk kończyn; ze strony układu moczowego – zmniejszona ilość wydzielanego moczu; ze strony układu nerwowego – nietypowe zachowania, apatia, nadmierna senność, bóle głowy, karku, szyi1.

Objawy, których nie można przeoczyć

Jak lekarz diagnozuje PIMS?

Aby prawidłowo zdiagnozować PIMS, konieczna jest hospitalizacja dziecka. Należy przede wszystkim wykluczyć inne możliwe zakażenia, wirusowe lub bakteryjne, szczególnie te z ostrym przebiegiem, a także zespół wstrząsu toksycznego, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i otrzewnej, nieswoiste zapalenie jelit, choroby układowe tkanki łącznej czy choroby rozrostowe. Kolejny krok to wykonanie odpowiedniego testu w kierunku COVID-19 i badań serologicznych na obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. W rozpoznaniu pomogą badania laboratoryjne, obejmujące przede wszystkim: morfologię, OB, białko C-reaktywne (CRP), D-dimery, ferrytynę, fibrynogen, kreatyninę, mocznik, bilirubinę, albuminę4,5.

Na PIMS mogą wskazywać objawy mające związek z przebytym COVID-19, co potwierdzają dodatni wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, badania serologiczne na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi, udokumentowana ekspozycja na zakażenie koronawirusem w okresie ostatnich 4–8 tygodni, a także podwyższone wskaźniki oznaczające toczący się stan zapalny6.

Uwaga! Każde dziecko z podejrzeniem PIMS powinno być skierowane do szpitala, gdyż1
 

  • stan jego zdrowia może się gwałtownie pogorszyć – najczęściej ma to miejsce ok. 5. lub 6. dnia od pojawienia się objawów,
  • mogą wystąpić groźne powikłania, np. tętniaki naczyń wieńcowych serca – zarówno na początkowym etapie choroby, jak i po kilku tygodniach.
Leczenie i rehabilitacja

Leczenie i rehabilitacja

Podstawowym celem leczenia PIMS jest zahamowanie niekontrolowanego rozwoju reakcji zapalnej i zapobieganie powikłaniom. A te mogą być bardzo groźne – wśród nich wymienia się: uszkodzenie mięśnia sercowego, tętniaki, zaburzenia pracy wątroby, nerek, tarczycy, zapalenie mózgu, choroby autoimmunologiczne1.

W leczeniu stosuje się przede wszystkim leki immunosupresyjne i immunomodulujące (dożylne wlewy immunoglobulin), glikokortykosteroidy oraz leki biologiczne. Często konieczne jest leczenie przeciwzakrzepowe1.

Ważne! Po przebyciu PIMS dzieci powinny pozostawać pod kontrolą lekarską co najmniej przez 6 kolejnych tygodni1.

Zazwyczaj, choć zależy to od przebiegu PIMS i ogólnej kondycji dziecka, zalecana jest rehabilitacja, mająca na celu zapobieganie skutkom zespołu, także tym mogącym się pojawić w dalszej perspektywie. Może to być rehabilitacja neurologiczna, obejmująca m.in. ćwiczenia poprawiające procesy poznawcze, jak również rehabilitacja usprawniająca pracę tych układów, które w znacznej mierze zostały dotknięte PIMS (układy krążenia, oddechowy, endokrynologiczny). Przed wyborem najbardziej odpowiednich dla dziecka ćwiczeń lekarz przeprowadza u niego kompleksową ocenę wydolności narządów, dokonuje pomiarów tolerancji wysiłku, tętna, ciśnienia, poziomu saturacji7.

Powrót do zdrowia u każdego dziecka następuje w innym czasie. Opiekunowie otrzymują od lekarza wytyczne, jak postępować w najbliższych tygodniach i miesiącach oraz kiedy dziecko może podejmować określone aktywności. Ważne, żeby odbywało się to stopniowo7.

PIMS, jako najgroźniejsze u dzieci powikłanie COVID-19, wymaga szczególnego podejścia ze strony zarówno rodziców, jak i personelu medycznego. Dlatego zaobserwowanie u dziecka niepokojących objawów powinno skłonić opiekunów do jak najszybszego kontaktu z lekarzem. PIMS może bowiem rozwijać się błyskawicznie, a powrót do pełnego zdrowia trwać tygodniami, nierzadko pozostawiając bardziej odległe skutki, np. w postaci gorszej formy fizycznej, trudności w nauce i w adaptacji społecznej8.
 

1. Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, PIMS – zespół pocovidowy u dzieci, https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/pims-zespol-pocovidowy-u-dzieci (dostęp: 3 sierpnia 2023).
2. Grzelak-Michałowska A., Prof. Krzysztof Zeman: PIMS to nowa jednostka chorobowa, której musimy się nauczyć, https://pulsmedycyny.pl/prof-krzysztof-zeman-pims-to-nowa-jednostka-chorobowa-ktorej-musimy-sie-nauczyc-1102854 (dostęp: 3 sierpnia 2023).
3. Stelmach M., Polskie rekomendacje dotyczące leczenia powikłań u dzieci po COVID-19 opublikowane w „Scientific Reports”, https://www.termedia.pl/koronawirus/Polskie-rekomendacje-dotyczace-leczenia-powiklan-u-dzieci-po-COVID-19-opublikowane-w-Scientific-Reports-,44785.html (dostęp: 3 sierpnia 2023).
4. Okarska-Napierała M., Ludwikowska K., Jackowska K. i wsp., Postępowanie z dzieckiem z wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z COVID-19, Przegląd Pediatryczny, 2021; 50(2): 1–11.
5. Great Ormond Street Hospital for Children, Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS-Ts), https://www.gosh.nhs.uk/conditions-and-treatments/conditions-we-treat/paediatric-inflammatory-multisystem-syndrome-pims (dostęp: 3 sierpnia 2023).
6. Serwis Dermatologia Praktyczna, Objawy PIMS-TS są widoczne w jamie ustnej dziecka. Te symptomy powinny zaalarmować rodziców!, https://www.dermatologia-praktyczna.pl/a5915/OBJAWY-PIMS-TS-SA-WIDOCZNE-W-JAMIE-USTNEJ-DZIECKA--TE-SYMPTOMY-POWINNY-ZAALARMOWAC-RODZICOW-.html (dostęp: 3 sierpnia 2023).
7. Serwis Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Rehabilitacja dzieci po przechorowaniu Covid-19, https://kif.info.pl/informacje/rehabilitacja-dzieci-po-przechorowaniu-covid-19 (dostęp: 3 sierpnia 2023).
8. World Health Organization, A clinical case definition for post COVID-19 condition in children and adolescents by expert consensus, 16 February 2023, https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post-COVID-19-condition-CA-Clinical-case-definition-2023-1 (dostęp: 3 sierpnia 2023).

DOWIEDZ SIĘ, JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19

Arrow Icon

Informacja dotycząca organizacji programu szczepień przeciw COVID-19 znajduje się w Komunikacie Ministra Zdrowia nr 34 z dnia 17.11.2023 r.

laptop icon

Sprawdź informacje na:

www.gov.pl